به روز شده در: ۲۴ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۶:۱۵
کد خبر: ۲۱۳۷
|
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۲ - ۲۰:۵۵
یادداشت کارشناس ارشد جامعه شناسی به بهانه هفته نیروی انتظامی:
امروز پلیس با بهره گیری از دانش اجتماعی و استراتژیک در کنار مردم است و مردم و پلیس در داخل مرزها و کنار مرزها برای توسعه همه جانبه، ارتقاء کارکردهای اجتماعی، پایداری هنجارها و جلوگیری از معضلات امنیتی جامعه، در یک مسیر قرار دارند.
عصردنا - سیدعلی عباس محدث: استقرار دولت های مقتدر در سایه نظم و امنیت امکان پذیر است. امنیتی که بتواند خواسته های دولتمردان را برای آرامش، توسعه و رفاه زندگی مردم و تأمین اقتدار، تساوی در عدالت اجتماعی و بهره مندی از حقوق شهروندی را در سطع کلان بهمراه داشته باشد. بدون تردید اگر جامعه ای در برقراری نظم عمومی دچار تعلل گردد، آسیب های اجتماعی و ناهنجارها و ضدارزش های اخلاقی، جایگاه خود را بدست آورده که دیگر نه مردم در زندگی خود امنیت دارند و نه کشور از افراد قانونگرا بهره می گیرد. با این وصف، سازمانی به نام پلیس علیرغم نوع کارکرد و اقتداری که در قانون برخوردار شده است، نقطه مقابل مردم محسوب نمی گردد بلکه برای مردم و در کنار آنها همتش را معطوف پایداری هنجارها و حفظ نیازهای امینتی و رفاهی مردم می داند. وقتی سطح نیازها و خواسته های شهروندان با حضور مجریان نظم و امنیت امکان پذیر است که تعامل بین مردم و پلیس منجر به انسجام و همگرایی شود. از اینجا است که وحدت بین امنیت و قانون مداری، جامعه شناسی امنیت را بوجود می آورد. در جامعه شناسی امنیت صحبت از این است که برای برقراری نظم و بهبود شرایط روحی، مادی و اخلاقی در جامعه، انسجام اجتماعی لازم است که این هم محقق نخواهد شد مگر اینکه همه عناصر با یکدیگر تعامل کارکردی داشته باشند.

در تعریف پلیس آورده اند که: پلیس به معنی عامل نظم و انضباط یا سازمانی دولتی است که مأموریتش جلوگیری از تخطی از قانون، تأمین نظم عمومی و حفظ جان و مال و ناموس مردم است. اگر این تعریف را عام ترین شناخت از پلیس بدانیم، باید از خود بپرسیم مگر در هر جامعه ای مردم نمی توانند این کارکرد را خود به عهده بگیرند؟ اگر هر انسانی در زندگی اجتماعی خود عامل به نظم و مقررات باشد، بی نظمی و قانون گریزی دیگر معنای ندارد؟ همچنین اگر مرزهای قانون به رسمیت شناخته شوند و شایسته محوری، رعایت حقوق دیگران و احترام به فرهنگ، اندیشه و عقیده دیگران را پاس بداریم، هر کس می تواند خارج از سازمان دولتی، خود پلیس جامعه اش باشد. پاسخ به سؤالات بالا، نفی موجودیت پلیس نیست بلکه در راستای وظایف پلیس است که مردم می توانند باید انتظام بخشیدن به شرایط زندگی اجتماعی و احترام به قانون، از پلیس انتظار نگرشی در راستای تخصص گرایی و امنیت فرا مرزی، قائل باشند. بنابراین پلیس در نوع کارکرد و جرم زدایی از جامعه و ارزش محوری در اهداف بالاتر، رویکرد جامعه محور را پیش می گیرد. وقتی هدف غایی پلیس ایجاد امنیت برای مردم باشد، تصور برخورد با مردم برای ایجاد امنیت و برقراری نظم، امکان پذیر نیست. بنابراین تغییر در نوع نگرش و تفکر به هدف پلیس، می تواند مردم را محور رفتار دانست و فلسفه جدیدی را در دورنمای اهداف وضع نمود. دیدگاه جامعه محوری پلیس در ترسیم جامعه ای عاری از بی نظمی، هنجار شکنی، قانون گریزی و تحقق آسیب های جدید، زمانی محقق می شود که پلیس و مردم با هماهنگی و برای ساختار سازی اجتماعی وحدت نظر داشته باشند. گرچه برای امنیت از منظر اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی تعاریف مختلفی آورده اند، لیکن مردم این تعاریف را در سایه بدست آوردن ارزش های اجتماعی، رفاه اقتصادی و برابری در مقابل قانون محاسبه می کنند. مردم نقش پلیس را در تأمین امنیت و حفظ باورهای اخلاقی و ارزش های اجتماعی برای زندگی عاری از آسیب و انحراف، می دانند.

با قبول این حقیقت که هر کجا عدالت هست، منفعت سودجویان به مخاطره می افتد و هرکجا نظم و قانون پذیری هست، مجرم و اخلال گران به دنبال سود جویی هستند، باید باور داشته باشیم که در برقراری امنیت اجتماعی، پلیس به تنهایی نمی تواند حاشیه امنیت عمومی را بالا ببرد. چرا که اگر هدف از ایجاد امنیت و برقراری نظم برای آسایش و رفاه اجتماعی مردم باشد و الگوهای این آسایش را در هنجار پذیری و انضباط اجتماعی بدانیم، باید نهادهای دیگر در مسئولیت پذیری سهل انگاری نکنند.

یکی از نهادهای اجتماعی که در شکل گیری نظم و امنیت اجتماعی در شخصیت افراد جامعه مؤثر می باشد، خانواده است. در کانون خانواده نقش اجتماعی افراد برای آینده زندگی، ترسیم و نهادینه می گردد. دکتر ساروخانی در تأثیر نقش اجتماعی بر رفتارهای مورد انتظار جامعه می گوید، نقش اجتماعی تجلی گاه شخصیت و روزنه ای در برونی سازی محتوای آنند. اگر خانواده بتواند الگوهای رفتاری مناسبی را در فرایند رشد اعضاء، آموزش داده و کارکرد نظم و قانون پذیری را تفهیم نماید، نقش پلیس برای مردم، متهم نگری نیست بلکه پلیس جلوه ای از قدرت و مدنیت جامعه شناخته می شود.

نهاد اجتماعی دیگری که می تواند در راستای مفهوم پلیس جامعه محور در برقراری نظم و امنیت عمومی کارکردی اجتماعی را ایفا کند، نهاد آموزش و پرورش است. پس از شکل گیری شخصیت افراد در محیط خانواده که همه انتظار نظم پذیر و امنیت را از آن دارند، آموزش و پرورش می تواند مرز بندی بین آنچه هنجار اجتماعی است با بخشی که ارزش های اخلاقی و اجتماعی را تهدید می کند، یعنی ناهنجاری ها و ضد ارزش ها، بصورت الگویی تببین و نمادهایش را در مدرسه آموزش دهد.

نهاد دیگری که می تواند برای برقراری امنیت اجتماعی در عرض کارکرد پلیس باشد، جامعه است. یعنی مجموعه ای از انسانهایی که در اثر الزامات مشترکی زندگی اجتماعی دارند. بنابراین خانواده و آموزش و پرورش در قالب مدرسه، ارزش هایی را به عنوان شاخصه های توسعه و الزامات امنیت و قانون مداری، مطرح کرده اند. با این حال نمی توان به کارکرد تماماً مثبت این نهادها اکتفا کرد، چرا که قطع یقین بعضی از افراد علاقمند هستند با میان بُر رفتن و پرهیز از قانون، سریعتر و گریز از مرزهای قانون، امتیازهایی را بدست آورند. در اینجا هر فرد یا نهادی نقشی دارد که همه برای خدمت به افراد جامعه بکار می گیرند و این تطور نقش ها نافی تلاش همگان برای امنیت و نظم اجتماعی نیست.

علی ایحال، امروز پلیس با بهره گیری از دانش اجتماعی و استراتژیک در کنار مردم است و مردم و پلیس در داخل مرزها و کنار مرزها برای توسعه همه جانبه، ارتقاء کارکردهای اجتماعی، پایداری هنجارها و جلوگیری از معضلات امنیتی جامعه، در یک مسیر قرار دارند. این سازمان(پلیس) در کشور ما به عنوان نیروی انتظامی خوانده می شود و حفظ آسایش و امنیت عمومی را محور و اساس فعالیت های خود قرار داده است. امنیتی که آبراهام مزلو روانشناس انسانگرا، آن را نیاز انسان در طبقه بندی مشهور خودش قرار داده است. این امنیت در فضای گفتمانی وبر، وظیفه پلیسی است که جلوه قدرت مشروع و عقلانیت ابزاری دیوانسالارانه دولت است. گرچه نباید از نیروی انتظامی جامعه محور، اقتدار را گرفت و به اسم انسجام در ایجاد امنیت اجتماعی، روح جرم زدایی و مجرم ترسی را تلطیف و صلابت در حفظ امنیت عمومی را احساسی نمود.

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با همان ساختار قانونمند و با پشتوانه نیروی انسانی علمی، متخصص و متعهد به دانش امنیتی برای عزت ایران و سرافرازی ملت ارزشمند میهن خود، با رویکرد جامعه محور و پرهیز از فاصله با جامعه و تخریب دیوار بی اعتمادی دو طرفه با مردم، الگویی برای کشورهایی است که امنیت را در دیکتاتوری و رفاه را در افزایش جرم و انسجام را در ایجاد رویه های نامشروع از قبیل پرداخت رشوه، اعمال زور بر علیه نیازمندان به آزادی و عدالت اجتماعی، دیده اند. ملتی که فرهنگی غنی، ارزش هایی خدشه ناپذیر، روحی مزین به خصایص انسانی وآرمان هایی عجین با قانون مداری و نظم پذیری دارد، نیروی انتطامی را جدای از ژاندارمری سابق دانسته و دیگر آن را اجیر در تأمین آسایش خواص نمی داند بلکه سبزپوشان انتظامی را ستاره ای درخشان در آسمان امنیت و آسایش عمومی تصور عینی دارند.

لذا هزاران سلام و صلواه به روح ملکوتی حضرت امام(ره)، شهدای انقلاب و شهدای نیروی انتظامی(آنان که به چهار ویژگی کارآمدی، قانون مندی، درستکاری و شایستگی آراسته بودند)هدیه می نمایم. ضمناً هفته نیروی انتظامی را به فرماندهی استان، افسران، درجه داران، پیشکسوتان و بازنشتگان، سربازان جوان و کارمندان دلسوز این نهاد انتظامی – امنیتی استان تبریک گفته و سردوشی به رنگ مهر و وفاداری و خلعتی از سلام و خدا قوت مردم قدر شناس استان را با قلم نارسای این حقیر بر درجات معنوی تان افزون کرده و لحظه های امن مان را مرهون تحمل نا امنی روحی و ریاضت های شبانه روزی تان می دانیم.
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۵
سروان محمدی
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۲۱:۱۶ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
0
0
بازهم گلی به جمالت! ماهم ممنونیم
رحمانی
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۲۱:۴۳ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۶
0
0
مقاله خیلی خوب بود. دستت درد نکنه. انشاءالله حرمت همه ی نهادهایی که بی ادعا زحمت می کشند توسط کسانی که رسانه را در دست دارند حفظ بشه. به نوبه خودم از آقای محدث و مدیر محترم سایت عصر دنا تشکر می کنم.
ناصر
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۰:۴۵ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۷
0
0
در جامعه ای که ترس از ملامت و سرزنش قوی تر از تر از قانون باشد وافراد جامعه نظم پذیری وقانون گرایی ورعایت حقوق یکدیگر را در مغز خود تعبیه کرده باشند ونه در کنترل های بیرونی ونظارتهای پلیسی می توان به چنین جامعه ای صفت نیکوی جامعه ی رشید /بالغ و مبادی اداب را نسبت داد واین ارزش والا و متعالی زمانی تجسم عینی خواهد یافت که همه ی متولیان و کنشگران جامعه نسبت به مسولیت خود بحق و ضابطه مند انتخاب شده باشند ومطلوب وکیفی عمل نمایند ؟؟؟؟اگر بخواهیم ریشه دعاوی منجر به ضرب وشتم حتی قتل را بررسی نماییم میبینم که از اول برسر موضوعات کوچک بدلیل نا اگاهی وعدم مهارت زندگی بوده که تصمیم سازان وتصمیم گیران ارشد با علم به این مهم ابزار وامکانات واعتبارات لازم را اختیار متولیان مربوطه گذاشته اند که مردم را نسبت به حقوق خود ورعایت حقوق دیگران تعامل درست باهم رفتار صحیح با خانواده و دیگران بالا برن استانه تحمل و......اما ایا این اعتبارات و امکانات بدرستی و در جهت اهداف مورد نظر هزینه میشود یکی از موارد مهمی است که خود اقای محدث به اقتضای شغلش که فرهنگ پذیری وجامعه پذیری قانون گرایی ونظم وانضباط اجتماعی از مهد کودک . رفع اختلاف زوجین و تا حرمت و تکریم سالمندان یکی از وظایف اصلی سازمان محل خدمت ایشان است می بایست پاسخ دهد که ایا مسولین مربوطه به خوبی ایفای نقش مینمایند یا خیر؟؟؟ بنابراین به میزانی که ارامش نظم و امنیت سلامتی روان نعمت و موهبتی که ارزش ان کمتر از هوای حیاتبخش برای همه ی انسانها نیست به همان میزان هم همه باید در استقرار تثبیت و استمرار این نعمت خدایی سهیم و شریک باشیم ونه پلیس و نیروی انتظامی تنها ؟؟؟
فاطمه
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۱:۳۰ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۷
0
0
زمانی که آسیب هاس اجتماعی را با تدبر و نظریات آزمایش شده و متقن توانستیم در ید قدرت خود نگه داریم، آنوقت باید به همگرایی پلیس و مردم ایمان داشت. چطور ممکن است دستگاه های متولی در جهالت و سیاسی گری تلاش کنند و مدیران را از لابلای منیت خواهی ها و منفعت طلبی ها برگزینند و بعد انتظار انسجام اجتماعی و پلیس اجتماع محور را داشته باشیم؟ در این استان پلیس هنوز همان سازمان مخوف و ترسناکی است که باید از او وحشت داشت و اقتدارش را در فرار از آن و عدم آرامش روحی افراد در بازداشت ها و برخوردهای پلیسی اش می دانند. پلیس باید اثبات کند که امین است و جایگاهش نیز مأمن همه ی انسانها است. ای بسا همان متخلف نیز به دنبال راهی است تا بتواند توبه کرده و یا متنبه گردد و این راه را شاید در دامن پلیس ببیند؟ آیا پلیس مجرم را با احترام و حفظ شخصیتش می پذیرد؟ و از آن طرف نیز مردم باید قدرت انتزاعی پلیس را نگه دارند. یعنی باید بپذیرند که پلیس می تواند با هر متخلفی و با هر جایگاهی که داشته باشد، مقابله کند. نظریات آقای محدث را قبول دارم ولی دوست دارم یکی از عناصر پلیس استان نیز واقعیت جایگاه خود را بگوید تا ببینیم که چقدر این ایده های جامعه شناسانه و آرمانی را قبول دارند.
رمضون سواری
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۲۳:۰۹ - ۱۳۹۲/۰۷/۱۷
0
0
الان یکی ایابون! آیم دیپلم، بنیت مدیرکل بعد از کودکستان فرهنگ سازی کنیت.همی سو د
نام :
ایمیل :
نظر :